EXPERT CHALLENGE

MÙA 3

Là sự kết hợp giữa “Content creator”“Building PC”

Mở rộng quy mô trên toàn quốc

Không giới hạn thí sinh chuyên ngành tham gia

Phổ cập kiến thức công nghệ đến content creators

Cung cấp kỹ năng quay dựng video cần thiết trong thời đại 4.0

Expert Challenge là một gameshow công nghệ được tổ chức nhằm tạo sân chơi, giao lưu học hỏi và tạo cơ hội cọ sát cho các bạn trẻ đam mê công nghệ trên toàn quốc.

Expert Challenge mùa 1 lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2018 đã tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng. Kết thúc mùa đầu tiên, EC không những đào tạo ra những tài năng trẻ mà còn trở thành bước đệm vững chắc cho các thí sinh tham gia.

Ở mùa 2, Expert Challenge tiếp tục hành trình tìm kiếm tài năng với quy mô lớn hơn với 4 vòng loại ở các trường đại học lớn tại TP.HCM và Cần Thơ. Kết thúc mùa II, chương trình đã cung cấp kiến thức công nghệ cho hơn 4000 sinh viên quan tâm, trực tiếp tham gia. Đồng thời, tạo sân chơi cho các sinh viên công nghệ cọ sát với các trường trong khu vực, nâng cao kỹ năng thực tiễn.

EXPERT CHALLENGE

MÙA 3

 

Là sự kết hợp giữa “Content creator” và “Building PC

Mở rộng quy mô trên toàn quốc

Không giới hạn thí sinh chuyên ngành tham gia

Phổ cập kiến thức công nghệ đến content creators

Cung cấp kỹ năng quay dựng video cần thiết trong thời đại 4.0

Expert Challenge là một gameshow công nghệ được tổ chức nhằm tạo sân chơi, giao lưu học hỏi và tạo cơ hội cọ sát cho các bạn trẻ đam mê công nghệ trên toàn quốc.

Expert Challenge mùa 1 lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2018 đã tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng. Kết thúc mùa đầu tiên, EC không những đào tạo ra những tài năng trẻ mà còn trở thành bước đệm vững chắc cho các thí sinh tham gia.

Expert Challenge là một gameshow công nghệ được tổ chức nhằm tạo sân chơi, giao lưu học hỏi và tạo cơ hội cọ sát cho các bạn trẻ đam mê công nghệ trên toàn quốc.