TỔ CHỨC WORKSHOP ONLINE
 

Tổ chức Workshop online (webinar) và thi trắc nghiệm online trên Khoot!
Mỗi vòng chọn ra 10 thí sinh xuất sắc tiến vào vòng thi thực hành.
Thi thực hành: Tổ chức nội bộ và quay hình khép kín tại địa điểm chỉ định ở mỗi miền của BTC.

VÒNG LOẠI
 

Ngày 1:

• Chuyên gia hướng dẫn ráp máy/dựng video: livestream trên zoom trong khoảng 2 tiếng.
• Thí sinh tham gia thi lý thuyết 30 câu trắc nghiệm trên zoom trong 30 phút→ Chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất.

Ngày 2:

• Training kỹ năng: xây dựng cấu hình, ráp máy, tối ưu hệ thống, dựng phim. Training tập trung nội bộ cho thí sinh để chuẩn bị cho vòng thi thực hành.

Ngày 3:

• Thi kỹ năng xây dựng cấu hình, build máy tại đại lý.

Ngày 4:

• Thi kỹ năng ráp máy, tối ưu hệ thống, dựng phim tại phim trường nội bộ.

CHUNG KẾT TỔNG

Ngày 1:

• Workshop về cách láp ráp và décor, set up một khu vực máy tính hoàn chỉnh.

Ngày 2:

• Láp ráp, décor và set up góc làm việc công nghệ trong thời gian 12 giờ.
• Mỗi đội sẽ được cung cấp 1 camera để tự ghi lại toàn bộ quá trình thi đấu của mình.
• Sau khi hoàn thành góc công nghệ, mỗi đội dùng bộ máy tính mình vừa ráp được để hoàn thành video recap về quá trình làm việc trong 12 giờ.
• Đội nào có thời gian hoàn thành sớm nhất, sáng tạo nhất sẽ đạt điểm cao nhất.

VÒNG LOẠI

Tổ chức Workshop online (webinar) và thi trắc nghiệm online trên Khoot!
Mỗi vòng chọn ra 10 thí sinh xuất sắc tiến vào vòng thi thực hành.
Thi thực hành: Tổ chức nội bộ và quay hình khép kín tại địa điểm chỉ định ở mỗi miền của BTC.

CHUNG KẾT MIỀN

Ngày 1:

• Chuyên gia hướng dẫn ráp máy/dựng video: livestream trên zoom trong khoảng 2 tiếng.
• Thí sinh tham gia thi lý thuyết 30 câu trắc nghiệm trên zoom trong 30 phút→ Chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất.

Ngày 2:

• Training kỹ năng: xây dựng cấu hình, ráp máy, tối ưu hệ thống, dựng phim. Training tập trung nội bộ cho thí sinh để chuẩn bị cho vòng thi thực hành.

Ngày 3:

• Thi kỹ năng xây dựng cấu hình, build máy tại đại lý.

Ngày 4:

• Thi kỹ năng ráp máy, tối ưu hệ thống, dựng phim tại phim trường nội bộ.

CHUNG KẾT TỔNG

Ngày 1:

• Workshop về cách láp ráp và décor,set up một khu vực máy tính hoàn chỉnh.

Ngày 2:

• Láp ráp, décor và set up góc làm việc công nghệ trong thời gian 12 giờ.
• Mỗi đội sẽ được cung cấp 1 camera để tự ghi lại toàn bộ quá trình thi đấu của mình.
• Sau khi hoàn thành góc công nghệ, mỗi đội dùng bộ máy tính mình vừa ráp được để hoàn thành video recap về quá trình làm việc trong 12 giờ.
• Đội nào có thời gian hoàn thành sớm nhất,sáng tạo nhấtsẽ đạt điểm cao nhất.